สพป.อด.1.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพังกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)132816----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)2521156----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)102356----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลนกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)172406----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวายกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)192316----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)2621046----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)82296----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)31156----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาโคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)132696393--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)82616----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮางเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)423876----129914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)152816----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)132456----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)5321156713--2391122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่งเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)232506----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปาเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)102396----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)102225----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็มเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)132526----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--135----1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอดเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)2821186633--2091119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)192546443--1171111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)192766253--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100266801161041680116 บ้านนาเยียเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)102266----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100286800881041680088 บ้านเชียงพังนากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)2221086----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษานากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3621466----182823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานางนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)332786353--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)2821286783--2341121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)82446----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)112186----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)5121456723--2681124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทองนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)182666----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคีนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)272896----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)42486----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแกนาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)52376----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแองนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)252806----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)193666----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)132896583--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)52456----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูงโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)532471171926--7162529-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาวโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)243986----122914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100496800981041680098 บ้านข้าวสารโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)112386----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)2931186503--1971216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100516800781041680078 บ้านเม่นบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)212736----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาวบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)102536----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)242596----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100546800811041680081 บ้านหัวบึงบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3821176553--2101119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือนบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)2921306693--2281121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)61626----68710-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้งบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)2921796943--3021127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410100586800071041680007 บ้านหนองตูมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)2221076----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไลบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)3221166----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึกบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)102556----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--266443--7098-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100626800251041680025 บ้านตาดบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)53221710----2701223-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)132536----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)81556----6379-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)182676----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรืองบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)102466----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)122646----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)242826----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขามบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)182526----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อมบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)2231256803--2271219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100746800291041680029 ชุมชนสามพร้าวสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)149657918----7282430-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100756800301041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)2321196----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)152576----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสนสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)32116----1482-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)382736----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100816801001041680100 บ้านอี่เลี่ยนหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)4221596----201825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)212736----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ยหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)102506----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาดหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)162716----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)824291121576--5302224-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100866801021041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)3821196----157820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100876801031041680103 บ้านหนองแกหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)72286----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)192776----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)51329612----3471523-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410100926800191041680019 บ้านดงอุดมหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)92536173--79117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อยหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)82165----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)182536----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหินหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)52486----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)132566----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)182696----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)242596----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาวหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)162456----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยาหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3221006573--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุขหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)2921226693--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทองหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)2621366----162820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาดหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3821456603--2431122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)162686----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็กหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)112416----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101106800161041680016 บ้านหนองตุหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)243976----121913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคีหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)252936463--1641115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101126800081041680008 อนุบาลอุดรธานีหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)493182,81969----3,3128738-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้งหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)15161,697481,06028377103,2859236-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)92206----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101166800151041680015 บ้านหนองบัวหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)25211071044--2391318-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยาหมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)342265122026--5012025-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)6121696603--2901126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101206804741041680474 บ้านโคกล่ามกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)212626----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101216804751041680475 บ้านหนองแวงจุมพลกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)3521366----171821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อยน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)3321086473--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)122416----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101246805021041680502 บ้านน้ำพ่นน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)372996443--1801116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101256805031041680503 บ้านเลาน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)112376----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101266804821041680482 รัฐประชา 509โนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)3421136----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101276804841041680484 บ้านโนนหวายโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)43219111----2341318-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทรายโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)42436----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซงโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)132646----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้าโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52226----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101316804961041680496 บ้านหนองบัวบานหนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)2821116----139817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101326804971041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)222516----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101346805001041680500 บ้านหนองอ้อน้อยหนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)102295----3976-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101356804911041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)312696----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101366804891041680489 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1315474182498--8543128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410101376804831041680483 บ้านหนองอ้อหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)2821246----152819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)62366----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101396804931041680493 ชุมชนหนองแสงหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)283806----108912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1311196563--1881019-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้าหมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)5221526613--2651124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)132726303--1151110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101446804801041680480 บ้านดงบังอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)112316----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรีอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)112516----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงินอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)232516----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101476804771041680477 บ้านอูบมุงอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)292796173--1251111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)212696----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอมอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)3021346633--2271121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวลโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)232706----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลางโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4421806883--3121128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)242716----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101536804301041680430 บ้านจอมศรีจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3621056----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)142756----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)2721076----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)2321126----135817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4421616663--2711125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)212936433--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลานเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3421366----170821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101606804021041680402 บ้านนาดีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)133306----4395-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)352756553--1651115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4521326873--2641124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4321457693--2571221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทองเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)242536----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่านเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)192526----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101666804281041680428 บ้านโนนสวางเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)212456----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)152206----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพังเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)122266----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101696804231041680423 บ้านเตาไหเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)202646553--1391113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101706804241041680424 บ้านหม้อเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)82546----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)162426----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยานาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)132986----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101736803911041680391 บ้านยางซองนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)262766----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วงนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)182656----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดมนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)222946----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาดนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)142606----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101776804081041680408 บ้านนาพู่นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)48215361023--3031128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดงนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)152396----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวยนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)5921587463--2631222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรืองนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)302956----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)162956553--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3541026273--1641313-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาวบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยาบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)152726----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)112306----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)432786----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้วบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)132225----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)192596----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)232466----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)382796493--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4021126313--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงินบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1821026853--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101946804161041680416 บ้านหนองผงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)102466----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)242566----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่างบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)262616----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)202616----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทองบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)122406----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)31316----3475-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)172456----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)92376----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)192826----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3321286----161820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)13269102444412--1,4864235-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)132506----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาวสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)2421106----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้นสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)3221166----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102096803971041680397 บ้านหว้านสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)172386----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4421626673--2731125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)282706----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3821306723--2401122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรีสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)52256----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบานสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)292716----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)362856----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102186806571041680657 บ้านเชียงดาเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)262836473--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคมเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)202666253--1111110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102206806591041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)นาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)152596----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102216806601041680660 บ้านไชยฟองนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)62155----2173-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102226806611041680661 บ้านนาสะอาดนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)72336----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)212686493--1381113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102246806511041680651 บ้านดอนบากบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)172636----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยาบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)5021096433--2021118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่มบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)3821817683--2871224-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)312736193--1231111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102286806651041680665 บ้านชาดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)282856----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102296806661041680666 บ้านนามั่งบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)382956783--2111119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยงบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)112516----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)192716----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)102346----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102336806701041680670 บ้านหินโงมบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)272826273--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102346806551041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--65----651-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102356806561041680656 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)21226----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102366806491041680649 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)75429112----3661623-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410102376806521041680652 บ้านท่าเสียวสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)252936----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102386806531041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)132536----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102396806541041680654 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1