ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงขันทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010199
PERCODE 6 หลัก680420
กระทรวง 10 หลัก1041680420
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงขันทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bandongkunthong
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220221
อีเมล์แอดเดรส41010200@udn1.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680421
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6764932315
Longitude
103.014607188

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน