แผนอัตรากำลังข้าราชการ (เฉพาะข้าราชการ)
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพังเมืองอุดรธานีกุดสระ--71617117111117181211------9481-891-56--+3+3-9+350%
41010002 มิตรภาพ 6เมืองอุดรธานีกุดสระ--131121171191191221191191------14081-10111-910--+1+1-11+110%
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อเมืองอุดรธานีกุดสระ--21816141513111161------4581-341-34-----4--
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลนเมืองอุดรธานีกุดสระ--61111415171718191------5781-341-34-----4--
41010006 บ้านดอนหวายเมืองอุดรธานีกุดสระ--11181414131813191------5081-231-34---1-1-3-1-25%
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3เมืองอุดรธานีโคกสะอาด--141121201131151161201201------13081-10111-910--+1+1-11+110%
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5เมืองอุดรธานีโคกสะอาด--3151512151318161------3781-341-23--+1+1-4+134%
41010010 บ้านนาสมบูรณ์เมืองอุดรธานีโคกสะอาด--31--112141214121------187--221-12-1-+1--2--
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาเมืองอุดรธานีโคกสะอาด--71611211415115116171111141141121111-14151-1415-----15--
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เมืองอุดรธานีเชียงพิณ--315181717191111191------698--441-45-1---1-4-1-20%
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮางเมืองอุดรธานีเชียงพิณ10181241151141141151141151------12991-891-910---1-1-9-1-10%
41010015 บ้านเชียงพิณเมืองอุดรธานีเชียงพิณ--4111115115111118191131------968--771-56-1-+2+1-7+117%
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเมืองอุดรธานีเชียงพิณ--716141716161101121------5881-561-34--+2+2-6+250%
41010017 บ้านเชียงยืนเมืองอุดรธานีเชียงยืน--221311191161211181211201231261221239111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010018 บ้านอีหลุ่งเมืองอุดรธานีเชียงยืน--12111121414191161151------738--551-45-1-+1--5--
41010019 บ้านจำปาเมืองอุดรธานีเชียงยืน--21815161414171131------4981-341-34-----4--
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เมืองอุดรธานีเชียงยืน--119131--71313161------3271-231-23-----3--
41010021 บ้านหนองน้ำเค็มเมืองอุดรธานีเชียงยืน--617111171811017191------6581-451-45-----5--
41010022 บ้านโนนสวรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืน--------2111415111------135--111-12-1---1-1-1-50%
41010023 บ้านหนองหลอดเมืองอุดรธานีเชียงยืน--171111151231141171251241211251171209111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010024 บ้านหนองตอสูงแคนเมืองอุดรธานีเชียงยืน--911015161911111211119116119111711--12121-67-1-+6+5-12+572%
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืน--12171911311011911311218110171120111-12131-67--+6+6-13+686%
41010026 บ้านนาเยียเมืองอุดรธานีเชียงยืน--3171514171314131------3681-341-23--+1+1-4+134%
41010028 บ้านเชียงพังเมืองอุดรธานีนากว้าง--91131201151121241181191------13081-9101-910-----10--
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาเมืองอุดรธานีนากว้าง--211151171281241291231251------18281-10111-1011-----11--
41010030 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
เมืองอุดรธานีนากว้าง---------------------------------0--------
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานางเมืองอุดรธานีนาข่า--16117151151161811711718191181146111-12131-1415---2-2-13-2-13%
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)เมืองอุดรธานีนาข่า--101181221161251201201251171311301234111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยเมืองอุดรธานีนาข่า--11715151816111191------5281-451-34--+1+1-5+125%
41010034 บ้านเหล่าดอนแตงเมืองอุดรธานีนาข่า--6151213131213151------298--331-23-1-+1--3--
41010035 บ้านนาคำหลวงเมืองอุดรธานีนาข่า--281231201291231191211331221241261268111-11121-1617---5-5-12-5-29%
41010036 บ้านงอยเลิงทองเมืองอุดรธานีนาข่า--121611011117116181141------8481-561-56-----6--
41010037 ประชาสามัคคีเมืองอุดรธานีนาข่า--10117119181101121161241------11681-10111-67--+4+4-11+458%
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่เมืองอุดรธานีนาดี--1131131211113111181------528--551-34-1-+2+1-5+125%
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแกเมืองอุดรธานีนาดี--11414141711219111------4281-121-34---2-2-2-2-50%
41010041 บ้านนาแองเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์--9116114110113118121141------10581-561-67---1-1-6-1-14%
41010043 บ้านนิคมพัฒนาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์51618181111121131101121------8591-341-56---2-2-4-2-33%
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์--5181171131211151111121201161221160111-12131-1415---2-2-13-2-13%
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์--31218161511219151------5081-341-34-----4--
41010047 ชุมชนโนนสูงเมืองอุดรธานีโนนสูง--23130165274287281284280266257269271620113234113739---5-5-34-5-12%
41010048 บ้านหนองโสกดาวเมืองอุดรธานีโนนสูง519110114117171171261171------12291-10111-910--+1+1-11+110%
41010049 บ้านข้าวสารเมืองอุดรธานีโนนสูง--21919151714110131------498--331-34-1---1-3-1-25%
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67เมืองอุดรธานีโนนสูง9191111121131181241301211201181121197121-12131-1617---4-4-13-4-23%
41010051 บ้านเม่นเมืองอุดรธานีบ้านขาว--1111019113117112113191------9481-671-56--+1+1-7+117%
41010052 บ้านขาวเมืองอุดรธานีบ้านขาว--6141411115181121131------6381-341-45---1-1-4-1-20%
41010053 บ้านดู่เมืองอุดรธานีบ้านขาว--9115114181919181111------8381-451-56---1-1-5-1-16%
41010054 บ้านหัวบึงเมืองอุดรธานีบ้านขาว--181201161251231191191151131221201210111-15161-1516-----16--
41010055 บ้านพรานเหมือนเมืองอุดรธานีบ้านขาว--91201181221191221261231271211211228111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีบ้านจั่น----6161718191131191------687--441-45-1---1-4-1-20%
41010057 บ้านคำกลิ้งเมืองอุดรธานีบ้านจั่น--121171261311301351271301361301281302111-11121-1617---5-5-12-5-29%
41010058 บ้านหนองตูมเมืองอุดรธานีบ้านจั่น--101121171131161271171171------12981-10111-910--+1+1-11+110%
41010059 บ้านจั่นศรีวิไลเมืองอุดรธานีบ้านจั่น--161161251171201201141201------14881-10111-910--+1+1-11+110%
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึกเมืองอุดรธานีบ้านจั่น--21816110114110110151------6581-451-45-----5--
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเมืองอุดรธานีบ้านจั่น------4111216131101141151151709--10101-45-1-+6+5-10+5100%
41010062 บ้านตาดเมืองอุดรธานีบ้านตาด--261271311241351381411481------27081-12131-1516---3-3-13-3-18%
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินเมืองอุดรธานีบ้านตาด--9141101811017171111------6681-451-45-----5--
41010064 บ้านโนนเดื่อเมืองอุดรธานีบ้านตาด----811116111110110171------6371-561-45--+1+1-6+120%
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์เมืองอุดรธานีบ้านตาด--11171131911217171191------8581-341-56---2-2-4-2-33%
41010066 บ้านศรีบุญเรืองเมืองอุดรธานีบ้านตาด--416131121101817161------5681-341-34-----4--
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงเมืองอุดรธานีบ้านตาด--319110151131111121131------7681-451-45-----5--
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์เมืองอุดรธานีบ้านตาด--14110112118161121191151------10681-891-67--+2+2-9+229%
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขามเมืองอุดรธานีบ้านตาด--81101111513181111141------7081-561-45--+1+1-6+120%
41010071 บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีบ้านเลื่อม7151101141211171241231261231281291227121-14151-1617---2-2-15-2-11%
41010074 ชุมชนสามพร้าวเมืองอุดรธานีสามพร้าว--67282375288210238721304973------72821113133123336--1-2-3-33-3-8%
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำเมืองอุดรธานีสามพร้าว--111121121161201241251221------14281-9101-910-----10--
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์เมืองอุดรธานีสามพร้าว--8171711011011318191------7281-561-45--+1+1-6+120%
41010078 บ้านหนองคอนแสนเมืองอุดรธานีสามพร้าว--2111113111212121------1481-121-12-----2--
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องเมืองอุดรธานีสามพร้าว--23115114113111115114161------11181-451-67---2-2-5-2-28%
41010081 บ้านอี่เลี่ยนเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้าง--111311181291261271381211------20181-10111-1011-----11--
41010082 บ้านเซประชาอุทิศเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้าง--8113111113116112181131------9481-451-56---1-1-5-1-16%
41010083 บ้านโก่ยเมืองอุดรธานีหนองนาคำ--614151811418151101------6081-561-34--+2+2-6+250%
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาดเมืองอุดรธานีหนองนาคำ--511118113114151161151------8781-561-56-----6--
41010085 บ้านหนองนาคำเมืองอุดรธานีหนองนาคำ--412412461471481532381592462521592530171-2425113133--1-7-8-25-8-24%
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่เมืองอุดรธานีหนองนาคำ--181201161171211151241261------15781-10111-910--+1+1-11+110%
41010087 บ้านหนองแกเมืองอุดรธานีหนองนาคำ--3141512151813151------3581-121-23---1-1-2-1-33%
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำเมืองอุดรธานีหนองนาคำ--9110115181131131121161------9681-671-56--+1+1-7+117%
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหนองบัว--181331361451421612532592------347111115171-1819-+1-3-2-17-2-10%
41010092 บ้านดงอุดมเมืองอุดรธานีหนองบัว--31617161918111112111111517911--10101-45-1-+6+5-10+5100%
41010094 บ้านเก่าน้อยเมืองอุดรธานีหนองบัว--31512141--512131------2471-231-23-----3--
41010095 บ้านแม่นนท์เมืองอุดรธานีหนองไผ่--10181101716110181121------7181-561-45--+1+1-6+120%
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหินเมืองอุดรธานีหนองไผ่--114171811015111171------5381-561-34--+2+2-6+250%
41010097 บ้านหนองนาเจริญเมืองอุดรธานีหนองไผ่--815110181919111191------6981-451-45-----5--
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองเมืองอุดรธานีหนองไผ่--511311218114181121151------8781-671-56--+1+1-7+117%
41010099 บ้านหนองตะไก้เมืองอุดรธานีหนองไผ่--111131911219114110151------8381-561-56-----6--
41010101 บ้านโสกน้ำขาวเมืองอุดรธานีหนองไฮ--81819181711016151------618--551-45-1-+1--5--
41010103 หนองไฮวิทยาเมืองอุดรธานีหนองไฮ--131191131101201201201171181181211189111-11121-1516---4-4-12-4-25%
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุขเมืองอุดรธานีหนองไฮ--151141201231181161191261201231261220111-13141-1516---2-2-14-2-12%
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทองเมืองอุดรธานีหนองไฮ--111151171211231201301251------16281-10111-910--+1+1-11+110%
41010106 บ้านโคกลาดเมืองอุดรธานีหนองไฮ--201181221151211231321321271201131243111-14151-1617---2-2-15-2-11%
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--91718191101151121141------8481-451-56---1-1-5-1-16%
41010109 บ้านหนองเหล็กเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--4171818191515161------528--441-34-1-+1--4--
41010110 บ้านหนองตุเมืองอุดรธานีหมากแข้ง2110112161131131241181231------12191-11121-910--+2+2-12+220%
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคีเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--81171181101131131231161151111201164111-14151-1415-----15--
41010112 อนุบาลอุดรธานีเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--210728310420114341145312483125031352613------3,312891212612914132137--2-6-8-129-8-5%
41010114 บ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--64287322262466248629583298357935410398930883,285751213714014135140--2+2--140--
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหมากแข้ง--2171413151313121------298--331-23-1-+1--3--
41010116 บ้านหนองบัวเมืองอุดรธานีหมากแข้ง--91161121211271171121211281291471239111-15161-1819---3-3-16-3-15%
41010117 หนองสำโรงวิทยาเมืองอุดรธานีหมูม่น--111231311381461481542481572712742501151-2021112931--1-9-10-21-10-32%
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟหนองวัวซอกุดหมากไฟ--241371231281291341251301171231201290111113151-1718-+1-4-3-15-3-16%
41010120 บ้านโคกล่ามหนองวัวซอกุดหมากไฟ--7114171917191161141------8381-781-56--+2+2-8+234%
41010121 บ้านหนองแวงจุมพลหนองวัวซอกุดหมากไฟ--171181251241271201221181------17181-9101-910-----10--
41010122 บ้านหนองแซงสร้อยหนองวัวซอน้ำพ่น--16117119116118116112127122191161188111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์หนองวัวซอน้ำพ่น--418131131101417141------5381-341-34-----4--
41010124 บ้านน้ำพ่นหนองวัวซอน้ำพ่น--18119114113121115117119119117181180111113151-1516-+1-2-1-15-1-6%
41010125 บ้านเลาหนองวัวซอน้ำพ่น--2191315171519181------4881-231-34---1-1-3-1-25%
41010126 รัฐประชา 509หนองวัวซอโนนหวาย--161181191271221141151161------14781-10111-910--+1+1-11+110%
41010127 บ้านโนนหวายหนองวัวซอโนนหวาย--191241291211401341341331------23481-11121-1516---4-4-12-4-25%
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทรายหนองวัวซอโนนหวาย--11313111151818181------4781-451-34--+1+1-5+125%
41010129 บ้านโคกหนองแซงหนองวัวซอโนนหวาย--5181101918191141141------7781-451-45-----5--
41010130 บ้านเสาเล้าหนองวัวซอโนนหวาย--3121315121217131------278--111-23-1--1-2-1-2-66%
41010131 บ้านหนองบัวบานหนองวัวซอหนองบัวบาน--121161181181191181141241------13981-10111-910--+1+1-11+110%
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองวัวซอหนองบัวบาน--9113191415171161101------7381-341-45---1-1-4-1-20%
41010134 บ้านหนองอ้อน้อยหนองวัวซอหนองบัวบาน--614131715171--71------397--221-23-1---1-2-1-33%
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอหนองวัวซอ--1611511011817119113121------1008--661-56-1-+1--6--
41010136 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอหนองวัวซอ--652662642732892104370274278392279285424113537124649--1-11-12-37-12-24%
41010137 บ้านหนองอ้อหนองวัวซอหนองอ้อ--171111241111241181261211------15281-9101-910-----10--
41010138 บ้านโนนสำราญหนองวัวซอหนองอ้อ--115111131713121101------4281-231-34---1-1-3-1-25%
41010139 ชุมชนหนองแสงหนองวัวซอหนองอ้อ611111119191131131191171------10891-9101-67--+3+3-10+343%
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองวัวซอหนองอ้อ----131191131171241221241151261151188101-12131-1415---2-2-13-2-13%
41010142 บ้านหมากหญ้าหนองวัวซอหมากหญ้า--241281181301281241281241131261221265111-14151-1617---2-2-15-2-11%
41010143 บ้านผาสิงห์หนองวัวซอหมากหญ้า--71611411011211619111191101111115111-13141-67--+7+7-14+7100%
41010144 บ้านดงบังหนองวัวซออูบมุง--4171319161314161------4281-341-34-----4--
41010145 บ้านโนนชัยศรีหนองวัวซออูบมุง--714161511217191121------6281-231-45---2-2-3-2-40%
41010146 บ้านหนองบัวเงินหนองวัวซออูบมุง--1518113141518112191------7481-341-45---1-1-4-1-20%
41010147 บ้านอูบมุงหนองวัวซออูบมุง--14115114114112114161191417161125111-13141-1415---1-1-14-1-6%
41010148 บ้านห้วยไร่หนองวัวซออูบมุง--121911611415181151111------9081-451-56---1-1-5-1-16%
41010149 บ้านโคกผักหอมหนองวัวซออูบมุง--171131231211231181241251151261221227111112141-1516-+1-3-2-14-2-12%
41010150 บ้านนาสีนวลเพ็ญโคกกลาง--10113115115111111161121------938--331-56-1--2-3-3-3-50%
41010151 บ้านโคกกลางเพ็ญโคกกลาง--131311291251231321391321301351231312111-11121-1617---5-5-12-5-29%
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญเพ็ญโคกกลาง--141101191918171111171------9581-561-56-----6--
41010153 บ้านจอมศรีเพ็ญจอมศรี--181181171181211181161151------14181-10111-910--+1+1-11+110%
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์เพ็ญจอมศรี--519111110112115191181------898--881-56-1-+3+2-8+234%
41010155 บ้านหนองบ่อเพ็ญจอมศรี--141131171101231191211171------13481-9101-910-----10--
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญเพ็ญจอมศรี--91141121151161211151331------13581-9101-910-----10--
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญเพ็ญจอมศรี--181261341281271241161321281161221271111-13141-1617---3-3-14-3-17%
41010158 บ้านดงยางนารายณ์เพ็ญจอมศรี--611511311117124116122115191191157111113151-1415-+1-1--15--
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลานเพ็ญเชียงหวาง--181161161241291171281221------17081-9101-910-----10--
41010160 บ้านนาดีเพ็ญเชียงหวาง315151417141314181------439--331-34-1---1-3-1-25%
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเพ็ญเชียงหวาง--21114114112171181131111131251171165111-14151-1415-----15--
41010162 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เพ็ญเชียงหวาง--261191191191181321231211281271321264111-14151-1617---2-2-15-2-11%
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเพ็ญเชียงหวาง--211221231161221211391241241181271257111113151-1718-+1-4-3-15-3-16%
41010164 บ้านโพนเลาโพนทองเพ็ญเชียงหวาง--101141511511011117151------7781-341-45---1-1-4-1-20%
41010165 บ้านด่านเพ็ญเชียงหวาง--1118191916151111121------7181-451-45-----5--
41010166 บ้านโนนสวางเพ็ญเตาไห--131819141617111181------6681-341-45---1-1-4-1-20%
41010167 บ้านคอนเลียบเพ็ญเตาไห--9161314141212151------3581-341-23--+1+1-4+134%
41010168 บ้านนาพังเพ็ญเตาไห--7151514131315161------3881-341-23--+1+1-4+134%
41010169 บ้านเตาไหเพ็ญเตาไห--101101918115111113181201221131139111-13141-1415---1-1-14-1-6%
41010170 บ้านหม้อเพ็ญเตาไห--414181919111171101------6281-451-45-----5--
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเพ็ญเตาไห--8181519141619191------5881-341-34-----4--
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยาเพ็ญนาบัว--617118117181221161171------11181-9101-67--+3+3-10+343%
41010173 บ้านยางซองเพ็ญนาบัว--14112112191171111141131------10281-9101-67--+3+3-10+343%
41010174 บ้านนาทรายนาม่วงเพ็ญนาบัว--711111111111618112171------838--551-56-1---1-5-1-16%
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดมเพ็ญนาบัว--13191161131201161141151------11681-781-67--+1+1-8+115%
41010176 บ้านท่าหนาดเพ็ญนาบัว--61811015112171111151------7481-561-45--+1+1-6+120%
41010177 บ้านนาพู่เพ็ญนาพู่--261221291211281241281231361361301303111112141-1617-+1-4-3-14-3-17%
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดงเพ็ญนาพู่--311217151111712171------5481-341-34-----4--
41010179 บ้านหลวงหัวสวยเพ็ญนาพู่--331261261201401211221291211141111263111114161-1718-+1-3-2-16-2-11%
41010180 บ้านศรีบุญเรืองเพ็ญนาพู่--5131513121414191------3581-341-23--+1+1-4+134%
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟเพ็ญนาพู่--141161111151201161191141------12581-781-910---2-2-8-2-20%
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเพ็ญเชียงหวาง--8181171141121201131191151221181166111-13141-1415---1-1-14-1-6%
41010183 ชุมชนบ้านธาตุเพ็ญบ้านธาตุ--1711812012511411011411916161151164111-14151-1617---2-2-15-2-11%
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาวเพ็ญบ้านธาตุ--171615191111141141111------8781-451-56---1-1-5-1-16%
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยาเพ็ญบ้านธาตุ--71818117115191101131------8781-671-56--+1+1-7+117%
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์เพ็ญบ้านธาตุ--4171615161713131------4181-341-34-----4--
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้เพ็ญบ้านธาตุ--211221131131131141121131------12181-891-89-----9--
41010188 บ้านดอนแก้วเพ็ญบ้านธาตุ--9141717121--5111------357--551-23-1-+3+2-5+267%
41010189 บ้านยามกาใหญ่เพ็ญบ้านธาตุ--711211211315110111181------788--331-45-1--1-2-3-2-40%
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์เพ็ญบ้านธาตุ--1419111161716151111------698--221-45-1--2-3-2-3-60%
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดเพ็ญบ้านธาตุ--21117113117181141151121161181151166111-13141-1415---1-1-14-1-6%
41010192 บ้านยามกาโนนคำเพ็ญบ้านธาตุ--23117115116120127118116161121131183111-13141-1516---2-2-14-2-12%
41010193 บ้านเหล่าดอนเงินเพ็ญบ้านเหล่า--8110117116117116117119125132128120511--14141-1415-1---1-14-1-6%
41010194 บ้านหนองผงเพ็ญบ้านเหล่า--41611617171416161------5681-341-34-----4--
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)เพ็ญบ้านเหล่า--131111811011211217171------808--441-45-1---1-4-1-20%
41010196 บ้านโคกสว่างเพ็ญบ้านเหล่า--811811211111118113161------878--551-56-1---1-5-1-16%
41010198 บ้านหนองกุงเพ็ญบ้านเหล่า--511511019113112171101------818--551-56-1---1-5-1-16%
41010199 บ้านดงขันทองเพ็ญบ้านเหล่า--31918151315110191------5281-341-34-----4--
41010200 บ้านดงศรีสําราญเพ็ญบ้านเหล่า----31614131517161------3471-231-23-----3--
41010201 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญ--1017161711111013181------628--441-45-1---1-4-1-20%
41010202 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญ--31616110151616141------4681-231-34---1-1-3-1-25%
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญ--9110181191161121151121------1018--551-67-1--1-2-5-2-28%
41010204 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญ--171161211181221251211211------16181-891-910---1-1-9-1-10%
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญ--6227031314111313241574175520451524154413841,48642126265136872--1-6-7-65-7-9%
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาเพ็ญสร้างแป้น--7161616111112110151------638--551-45-1-+1--5--
41010207 บ้านทอนดอนยาวเพ็ญสร้างแป้น--101141181111191181191251------13481-10111-910--+1+1-11+110%
41010208 บ้านสร้างแป้นเพ็ญสร้างแป้น--141181241221161221141181------14881-10111-910--+1+1-11+110%
41010209 บ้านหว้านเพ็ญสร้างแป้น--9181712181719151------5581-341-34-----4--
41010210 สุมเส้าวิทยาเพ็ญสุมเส้า--211231211361271301241241171221281273111-11121-1617---5-5-12-5-29%
41010211 บ้านดงปอเพ็ญสุมเส้า--15113111120115110141101------9881-561-56-----6--
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดเพ็ญสุมเส้า--191191191241251221171231241191291240111-13141-1516---2-2-14-2-12%
41010213 บ้านแพงศรีเพ็ญสุมเส้า--3121318131314141------308--221-23-1---1-2-1-33%
41010215 บ้านหนองบัวบานเพ็ญสุมเส้า--41816171515111191------5581-231-34---1-1-3-1-25%
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำเพ็ญสุมเส้า--19110161131131151131111------10081-891-56--+3+3-9+350%
41010217 ดงยางวังโตนวิทยาเพ็ญสุมเส้า--141221101161111121161201------12181-10111-89--+2+2-11+223%
41010218 บ้านเชียงดาสร้างคอมเชียงดา--1411211112417111121191161181131156111-12131-1415---2-2-13-2-13%
41010219 บ้านแมดวิทยาคมสร้างคอมเชียงดา--10110113110113181161616112171111111-12131-67--+6+6-13+686%
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)สร้างคอมนาสะอาด--916181619113191141------7481-561-45--+1+1-6+120%
41010221 บ้านไชยฟองสร้างคอมนาสะอาด--412131313141--21------217--111-23-1--1-2-1-2-66%
41010222 บ้านนาสะอาดสร้างคอมนาสะอาด--3141318141913161------408--221-23-1---1-2-1-33%
41010223 บ้านดอนเดื่อสร้างคอมบ้านโคก--911211316112113110114119123171138111-13141-1415---1-1-14-1-6%
41010224 บ้านดอนบากสร้างคอมบ้านโคก--71101417113115118161------8081-891-45--+4+4-9+480%
41010225 โคกโพธิ์วิทยาสร้างคอมบ้านโคก--27123120116119114114126112191221202111-14151-1516---1-1-15-1-6%
41010226 บ้านนาน้ำชุ่มสร้างคอมบ้านโคก--231151301281221221421371251171261287111-12131-1718---5-5-13-5-27%
41010227 บ้านยวดสร้างคอมบ้านยวด--1811311511517117171121617161123111-14151-1415-----15--
41010228 บ้านชาดสร้างคอมบ้านยวด--17111116120116115110181------1138--551-67-1--1-2-5-2-28%
41010229 บ้านนามั่งสร้างคอมบ้านยวด--191191121161161111181221241281261211111113151-1516-+1-2-1-15-1-6%
41010230 บ้านน้ำเที่ยงสร้างคอมบ้านหินโงม--714191911018110151------6281-451-45-----5--
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วสร้างคอมบ้านหินโงม--13161811819161151151------908--881-56-1-+3+2-8+234%
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสร้างคอมบ้านหินโงม--3171419171417131------4481-561-34--+2+2-6+250%
41010233 บ้านหินโงมสร้างคอมบ้านหินโงม--1211511211611212011211011011413113611--13131-1415-1--1-2-13-2-13%
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอม------111111--1121------65--111-12-1---1-1-1-50%
41010235 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอม--21--314131216141------247--331-23-1-+1--3--
41010236 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมสร้างคอม--361391502411502491461552------366111-1415111921--1-5-6-15-6-28%
41010237 บ้านท่าเสียวสร้างคอมสร้างคอม--81171131131181151141201------11881-10111-67--+4+4-11+458%
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอม--518111171715114191------6681-341-45---1-1-4-1-20%
41010239 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอม----------------------------11---0--+1+1-1+1-
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT