ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ชุมชนโนนสูง
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010047
PERCODE 6 หลัก680091
กระทรวง 10 หลัก1041680091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnonsung
หมู่ที่2
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042295585
อีเมล์แอดเดรสkumklain@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.281733459
Longitude
102.872642863

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน