เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานีmittapap6.in.thmittapap6@gmail.com
41010002 มิตรภาพ 6 เมืองอุดรธานีbannonyang@hotmail.co.th
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ เมืองอุดรธานีKaminbowclon@gmail.com
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน เมืองอุดรธานี
41010006 บ้านดอนหวาย เมืองอุดรธานีwww.nikom3udn1.comnikom3_18@hotmail.com
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680047www.NIKOM5.COM-
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 เมืองอุดรธานีnasomboon@hotmail.co.th
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680049koksaart@hotmail.com
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680053nongsawan0012@gmail.com
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เมืองอุดรธานี-boonkwang0616@gmail.com
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง เมืองอุดรธานี-thorn2512_@hotmail.com
41010015 บ้านเชียงพิณ เมืองอุดรธานีhttp://portal.bopp-obec.info/obec2560wichian25600000@gmail.com
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา เมืองอุดรธานีwww.bcyudon.com41010017@udn1go.th
41010017 บ้านเชียงยืน เมืองอุดรธานีelungschool@gmail.com
41010018 บ้านอีหลุ่ง เมืองอุดรธานีhttps://www.facebook.com/BanjumpaSchoolBanjumpaschool.Udon1@gmail.com
41010019 บ้านจำปา เมืองอุดรธานีbanpongschool@hotmail.com
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เมืองอุดรธานีhttp://bannongnakem.comnamkem285@gmail.com
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม เมืองอุดรธานี-41010022@udn1.go.th
41010022 บ้านโนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี--
41010023 บ้านหนองหลอด เมืองอุดรธานี
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน เมืองอุดรธานี--
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ เมืองอุดรธานี--
41010026 บ้านนาเยีย เมืองอุดรธานี--
41010028 บ้านเชียงพัง เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168008941010029@udn1.go.th
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา เมืองอุดรธานีhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680090-
41010030 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
เมืองอุดรธานี----
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง เมืองอุดรธานีwww.thairarth92.netthairath_92@hotmail.com
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) เมืองอุดรธานีwww. udn1.net-
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย เมืองอุดรธานี--
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง เมืองอุดรธานี-jew2605@hotmail.com
41010035 บ้านนาคำหลวง เมืองอุดรธานี--
41010036 บ้านงอยเลิงทอง เมืองอุดรธานี--
41010037 ประชาสามัคคี เมืองอุดรธานี__
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680039kudlingngoschool@gmail.com
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี-na-ang@hotmail.com
41010041 บ้านนาแอง เมืองอุดรธานี-chumchonnikom2school@hotmail.co.th
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680050-
41010043 บ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680040nongkhunlaolak@gmail.com
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม เมืองอุดรธานี--
41010047 ชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี-kumklain@gmail.com
41010048 บ้านหนองโสกดาว เมืองอุดรธานี--
41010049 บ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี0rabiabchaiphol@gmail.com
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680078&Area_CODE=4101
41010051 บ้านเม่น เมืองอุดรธานีhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680079baankhaw@hotmail.com
41010052 บ้านขาว เมืองอุดรธานี
41010053 บ้านดู่ เมืองอุดรธานี-meoy_m28@hotmail.com
41010054 บ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี--
41010055 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680024
41010057 บ้านคำกลิ้ง เมืองอุดรธานีwww.thai-school.net/nongtoomxamraa362@gmail.com
41010058 บ้านหนองตูม เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680004banjunsiwilaischool@gmail.com
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล เมืองอุดรธานี-buymisunita807@gmail.com
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก เมืองอุดรธานี--
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เมืองอุดรธานี--
41010062 บ้านตาด เมืองอุดรธานี--
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน เมืองอุดรธานี
41010064 บ้านโนนเดื่อ เมืองอุดรธานี--
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี--
41010066 บ้านศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานีwww.jcbaninplang.com-
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง เมืองอุดรธานีhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680059&Area_CODE=4101phansueksongkho@hotmail.com
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี--
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม เมืองอุดรธานีwww.banluamschool.ac.th-
41010071 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี-wichuda.aoao@gmail.com
41010074 ชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี-ืnongbunalumschool@gmail.com
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ เมืองอุดรธานี--
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ เมืองอุดรธานี-ิboodawong@gmail.com
41010078 บ้านหนองคอนแสน เมืองอุดรธานี-donhard_school@hotmail.com
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง เมืองอุดรธานีhttp://banenleanschool.comeleans_2556@outlook.co.th
41010081 บ้านอี่เลี่ยน เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680002
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ เมืองอุดรธานีkoi2482@hotmail.com
41010083 บ้านโก่ย เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680107champapracha@yahoo.co.th
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด เมืองอุดรธานีwww.nnkudon.comnnkudon.com@gmail.com
41010085 บ้านหนองนาคำ เมืองอุดรธานี-nwnp2504@gmail.com
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ เมืองอุดรธานี--
41010087 บ้านหนองแก เมืองอุดรธานี-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680104-
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ เมืองอุดรธานี-banpronsawan@gmail.com
41010090 บ้านพรสวรรค์ เมืองอุดรธานี-ronnapum1011@gmail.com
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) เมืองอุดรธานี-dongudom@outlook.com
41010092 บ้านดงอุดม เมืองอุดรธานี-0
41010094 บ้านเก่าน้อย เมืองอุดรธานีmanonschool2023@gmail.com
41010095 บ้านแม่นนท์ เมืองอุดรธานี--
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี-nutchrin2516@gmail.com
41010097 บ้านหนองนาเจริญ เมืองอุดรธานี0nongbuangoentong _school @hotmail.com
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/emis/admin.php41010099@udn1.go.th
41010099 บ้านหนองตะไก้ เมืองอุดรธานีhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680037-
41010101 บ้านโสกน้ำขาว เมืองอุดรธานี00
41010103 หนองไฮวิทยา เมืองอุดรธานีhttps://nsap.ac.th/-
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680063-
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง เมืองอุดรธานี-kokladschool@gmail.com
41010106 บ้านโคกลาด เมืองอุดรธานี--
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา เมืองอุดรธานี-nonglekschool2563@gmail.com
41010109 บ้านหนองเหล็ก เมืองอุดรธานีnongtu.school@gmail.com
41010110 บ้านหนองตุ เมืองอุดรธานีhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680021banmungudon1@gmail.com
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี เมืองอุดรธานีhttp://school.obec.go.th/anubanudoanubanud@yahoo.com
41010112 อนุบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานีhttp://www.bmk.in.thadmin@bmk.in.th
41010114 บ้านหมากแข้ง เมืองอุดรธานีhttp://http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.phpbandonudom@gmail.com
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) เมืองอุดรธานีhttps://bns.thai.ac/
41010116 บ้านหนองบัว เมืองอุดรธานีhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680086&Area_CODE=4101phanida_1964@hotmail.com
41010117 หนองสำโรงวิทยา เมืองอุดรธานีhttp://www.mumonvit.com/junpen1968@hotmail.com
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานีwww.kmfschool.comkmf.sc2563@gmail.com
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168047441010120@udn1.go.th
41010120 บ้านโคกล่าม หนองวัวซอhttp://- เว็บไhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680475ซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)4101121@udn1.go.th
41010121 บ้านหนองแวงจุมพล หนองวัวซอ
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย หนองวัวซอ-41010123@udn1.go.th
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ หนองวัวซอhttps://sites.google.com/site/numphon2555/numphon.school@gmail.com
41010124 บ้านน้ำพ่น หนองวัวซอwww.facebook.com/โรงเรียนบ้านเลา อุดรธานีwiyanee.ponyiem@gmail.com
41010125 บ้านเลา หนองวัวซอ--
41010126 รัฐประชา 509 หนองวัวซอwww.facebook.com/bannonwaischooludn141010127@udn1.go.th
41010127 บ้านโนนหวาย หนองวัวซอ--
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/emis/admin.php41010129@udn1.go.th
41010129 บ้านโคกหนองแซง หนองวัวซอ-
41010130 บ้านเสาเล้า หนองวัวซอ41010131@udn1.go.th
41010131 บ้านหนองบัวบาน หนองวัวซอSchool_ID=1041680497-41010132@udn1.go.th
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองวัวซอ-Aonoischool@hotmail.com
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680491ิbankhokkong.school@gmail.com
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอwww.thaischool.im.th/anwsrassamee.kulsri@gemail.com
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680483
41010137 บ้านหนองอ้อ หนองวัวซอ--
41010138 บ้านโนนสำราญ หนองวัวซอ--
41010139 ชุมชนหนองแสง หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680494wanghee@windowslive.com
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองวัวซอbanmakya680490@gmail.com
41010142 บ้านหมากหญ้า หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1041680492&id=26513&page=banner_web&id=26513-Ohm.guitar@gmail.com
41010143 บ้านผาสิงห์ หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680480bdbschool2559@gmail.com
41010144 บ้านดงบัง หนองวัวซอhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680481-
41010145 บ้านโนนชัยศรี หนองวัวซอ
41010146 บ้านหนองบัวเงิน หนองวัวซอ41010147@udn1.go.th
41010147 บ้านอูบมุง หนองวัวซอ-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680478cu.sirikoung@gmail.com
41010148 บ้านห้วยไร่ หนองวัวซอhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680479-
41010149 บ้านโคกผักหอม หนองวัวซอ
41010150 บ้านนาสีนวล เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680371surachiet4514@gmail.com
41010151 บ้านโคกกลาง เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680374&page=infodonjun.pon@gmail.com
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ เพ็ญwww.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านจอมศรีbanjomsrischool99@gmail.com
41010153 บ้านจอมศรี เพ็ญhttp://http://data.bopp-obec.info/web/?ban_ktnb@hotmail.co.th
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ เพ็ญ--
41010155 บ้านหนองบ่อ เพ็ญ
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ เพ็ญ-eddsent@hotmail.com
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ เพ็ญwww.41010158@udn1.go.th
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ เพ็ญ
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน เพ็ญ
41010160 บ้านนาดี เพ็ญ
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680404Dongyai16@hotmail.com
41010162 ดงใหญ่เจริญพัฒน์ เพ็ญweb/?School_ID=1041680405Donkha14@gmail.com
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680406Phonlao2559@gmail.com
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง เพ็ญ--
41010165 บ้านด่าน เพ็ญ
41010166 บ้านโนนสวาง เพ็ญhttp://data.bophttp://p-obec.info/web/?School_ID=1041680426si_jitjaroen@hotmail.co.th
41010167 บ้านคอนเลียบ เพ็ญ--
41010168 บ้านนาพัง เพ็ญwww.taohaischool.com-
41010169 บ้านเตาไห เพ็ญ--
41010170 บ้านหม้อ เพ็ญ-phatchareeya4245@gmail.com
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เพ็ญwww.41010172@udn1.go.th์ืnabuaphai.9school@gmail.com
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680391&Area_CODE=4101-
41010173 บ้านยางซอง เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680392nasaipen@gmail.com
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168039841010175@udn1.go.th
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม เพ็ญ-tanardschool@gmail.com
41010176 บ้านท่าหนาด เพ็ญgg.gg/naphuschoolnaphu_school@hotmail.com
41010177 บ้านนาพู่ เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680409pkd41150@gmail.com
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง เพ็ญ-41010179@udn1.go.th
41010179 บ้านหลวงหัวสวย เพ็ญ--
41010180 บ้านศรีบุญเรือง เพ็ญ-Kiwdongmafriscool@gmail.com
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680414&Area_CODE=4101cominter3@hotmail.com
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ-mcht_2007@yahoo.co.th
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ เพ็ญsangsa_w@hotmail.com
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว เพ็ญwww.ฺBantinschool.com
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยา เพ็ญhttp://schoolweb.eduzones.com/NICOMNONSOMBOON/suwapat_toy@hotmail.com
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ เพ็ญ
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้ เพ็ญ-donkeaw.sc@obec.moe.go.th
41010188 บ้านดอนแก้ว เพ็ญ-phayaop@hotmail.com
41010189 บ้านยามกาใหญ่ เพ็ญnapoonsub@gmail.com
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ เพ็ญwww.moomonphonsawang.ac.thmoomon@hotmail.com
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด เพ็ญyamkanonkam.ac.th-
41010192 บ้านยามกาโนนคำ เพ็ญwww.laoschool.th.my และdata.bopp-obec.info41010193@udn1.go.th
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ-41010194@udn1.go.th
41010194 บ้านหนองผง เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168041741010195@udn1.go.th
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) เพ็ญ
41010196 บ้านโคกสว่าง เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=1041680419nongkungschool99@hotmail.com
41010198 บ้านหนองกุง เพ็ญ-answernaka7@gmail.com
41010199 บ้านดงขันทอง เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168042141010200@udn1.go.th
41010200 บ้านดงศรีสําราญ เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680370applenaja2557@gmail.com
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680372banmai-school@hotmail.com
41010202 บ้านใหม่ เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680373srisuwanponsawang@hotmail.com
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1041680368&Area_CODE=4101phonngamschool2565@gmail.com
41010204 บ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168036741010205@udn1.go.th
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ-
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ
41010207 บ้านทอนดอนยาว เพ็ญhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_area_service.php?School_ID=1041680396bansangpan@gmail.com
41010208 บ้านสร้างแป้น เพ็ญ41010209@udn1.go.th
41010209 บ้านหว้าน เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=1041680383-
41010210 สุมเส้าวิทยา เพ็ญ-Bandongposchool@gmail.com
41010211 บ้านดงปอ เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680385nongnahai.udn1@gmail.com
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เพ็ญhttp://banphaengsri.blogspot.comchittakon2563@gmail.com
41010213 บ้านแพงศรี เพ็ญ-41010215@udn1.go.th
41010215 บ้านหนองบัวบาน เพ็ญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680388-
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ เพ็ญ--
41010217 ดงยางวังโตนวิทยา เพ็ญ
41010218 บ้านเชียงดา สร้างคอม-41010219@udn1.go.th
41010219 บ้านแมดวิทยาคม สร้างคอม-phatrada2524@gmail.com
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) สร้างคอม-Chaifong2519@hotmail.co.th
41010221 บ้านไชยฟอง สร้างคอมwww.nasaard.comnasaard_school@hotmail.com
41010222 บ้านนาสะอาด สร้างคอมwww.donduaschool.comdondua2482@thaimail.com
41010223 บ้านดอนเดื่อ สร้างคอม-Aoy.03.Thamarit@gmail.com
41010224 บ้านดอนบาก สร้างคอมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680662khok1่june@gmail.com
41010225 โคกโพธิ์วิทยา สร้างคอมhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680663nanamchum41010226@gmail.com
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม สร้างคอม-banyuad@hotmail.com
41010227 บ้านยวด สร้างคอม-nooni67@hotmail.com
41010228 บ้านชาด สร้างคอมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680666n_o_i_s@hotmail.com
41010229 บ้านนามั่ง สร้างคอม--
41010230 บ้านน้ำเที่ยง สร้างคอมhttp://www.
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สร้างคอม--
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สร้างคอมhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680670-
41010233 บ้านหินโงม สร้างคอม-
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม0DPT.SCHOOL@HOTMAIL.COM
41010235 บ้านดงผักเทียม สร้างคอม-anubansangkhom@gmail.com
41010236 อนุบาลสร้างคอม สร้างคอม-goggog.gog@hotmail.com
41010237 บ้านท่าเสียว สร้างคอม
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอมhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Fweb%2F%3FSchool_ID%3D1041680654%26fbclid%3DIwAR2wnX9RpVDOx--0Hk9v6a5xzmWsNjdXLWkwpc41010239@udn1.go.th
41010239 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอม