ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010065
PERCODE 6 หลัก680028
กระทรวง 10 หลัก1041680028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Suksomboon
หมู่ที่10
ถนนบ้านสุขสมบูรณ์
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819541445
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2622349036
Longitude
102.770503314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน