ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเลี่ยมพิลึก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010060
PERCODE 6 หลัก680006
กระทรวง 10 หลัก1041680006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลี่ยมพิลึก
ชื่อ (อังกฤษ)banliampiluk
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0898747499
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3331977229
Longitude
102.783520147

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน