ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านน้ำพ่น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010124
PERCODE 6 หลัก680502
กระทรวง 10 หลัก1041680502
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamphon
หมู่ที่1
ถนนไชยยงค์ชูชาติ
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพ่น
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0810523945
อีเมล์แอดเดรสwiyanee.ponyiem@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเลา อุดรธานี
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3410009278
Longitude
102.559322529

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน