ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010188
PERCODE 6 หลัก680380
กระทรวง 10 หลัก1041680380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkaew School
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสphayaop@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7109287159
Longitude
102.870328518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน