ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010145
PERCODE 6 หลัก680481
กระทรวง 10 หลัก1041680481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชัยศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonchaisri
หมู่ที่5
ถนนอูบมุง-โนนชัยศรี
หมู่บ้าน
ตำบลอูบมุง
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0872153156
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.108561551
Longitude
102.554868698

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน