ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
โคกโพธิ์วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010225
PERCODE 6 หลัก680662
กระทรวง 10 หลัก1041680662
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกโพธิ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Khokphowittaya
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0898416731
อีเมล์แอดเดรสnanamchum41010226@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680663
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7846133155
Longitude
102.993174174

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน