ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านข้าวสาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010049
PERCODE 6 หลัก680098
กระทรวง 10 หลัก1041680098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข้าวสาร
ชื่อ (อังกฤษ)bankouwsan
หมู่ที่4
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042120122
อีเมล์แอดเดรสrabiabchaiphol@gmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3195330967
Longitude
102.845336096

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน