ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010086
PERCODE 6 หลัก680102
กระทรวง 10 หลัก1041680102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)bannongwanongpai
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042290336
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3348227682
Longitude
102.898661843

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน