ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแซงสร้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010122
PERCODE 6 หลัก680499
กระทรวง 10 หลัก1041680499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแซงสร้อย
ชื่อ (อังกฤษ)NONGSANGSOI
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพ่น
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส41010123@udn1.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3278120979
Longitude
102.50778555

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน