ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010238
PERCODE 6 หลัก680653
กระทรวง 10 หลัก1041680653
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONCHADVARUBONVITTAYA
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0981096878
อีเมล์แอดเดรส41010239@udn1.go.th
เว็บไซต์https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Fweb%2F%3FSchool_ID%3D1041680654%26fbclid%3DIwAR2wnX9RpVDOx--0Hk9v6a5xzmWsNjdXLWkwpc
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8032178362
Longitude
103.088477254

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน