ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองหลอด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010023
PERCODE 6 หลัก680110
กระทรวง 10 หลัก1041680110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหลอด
ชื่อ (อังกฤษ)Nonglod school
หมู่ที่16
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-125502
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4605514
Longitude
102.6969305

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน