ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเหล่าดอนแตง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010034
PERCODE 6 หลัก680073
กระทรวง 10 หลัก1041680073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าดอนแตง
ชื่อ (อังกฤษ)banlaodontang
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0833273465
อีเมล์แอดเดรสjew2605@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5595894735
Longitude
102.82043044

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน