ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองโสกดาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010048
PERCODE 6 หลัก680097
กระทรวง 10 หลัก1041680097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโสกดาว
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongsokdaw
หมู่ที่5 (บ้านหนอ
ถนนอุดรธานี - ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-120220
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2993537269
Longitude
102.827291787

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน