ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010156
PERCODE 6 หลัก680433
กระทรวง 10 หลัก1041680433
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BanSa-atNaphangSicharoen
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042180260
อีเมล์แอดเดรสeddsent@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8283399967
Longitude
102.903721333

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน