ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านคำกลิ้ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010057
PERCODE 6 หลัก680024
กระทรวง 10 หลัก1041680024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำกลิ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban kamkling School
หมู่ที่3
ถนนคำกลิ้ง-บ้านตาด
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042292617
อีเมล์แอดเดรสxamraa362@gmail.com
เว็บไซต์www.thai-school.net/nongtoom
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3451121829
Longitude
102.818825394

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน