ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโก่ย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010083
PERCODE 6 หลัก680106
กระทรวง 10 หลัก1041680106
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโก่ย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoi
หมู่ที่2
ถนนอุดร-สกลนคร
หมู่บ้าน
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042290285
อีเมล์แอดเดรสchampapracha@yahoo.co.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680107
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.353213
Longitude
102.89073

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน