ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010125
PERCODE 6 หลัก680503
กระทรวง 10 หลัก1041680503
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAO
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพ่น
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0833511775
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.337494033
Longitude
102.545844913

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน