ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงปอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010211
PERCODE 6 หลัก680384
กระทรวง 10 หลัก1041680384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงปอ
ชื่อ (อังกฤษ)ิBandongpo
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0801770213
อีเมล์แอดเดรสnongnahai.udn1@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680385
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5662609818
Longitude
103.038239479

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน