ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาส่อนโพนทัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010201
PERCODE 6 หลัก680370
กระทรวง 10 หลัก1041680370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาส่อนโพนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannasonphonton
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanmai-school@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680372
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6433421219
Longitude
102.94718653

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน