ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010215
PERCODE 6 หลัก680429
กระทรวง 10 หลัก1041680429
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวบาน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuaban
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0863178931
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680388
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5895875
Longitude
103.0824015

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน