ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเชียงยืน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010017
PERCODE 6 หลัก680109
กระทรวง 10 หลัก1041680109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงยืน
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaingyuan
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042111797
อีเมล์แอดเดรสelungschool@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.454408
Longitude
102.694001

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน