ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาเยีย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010026
PERCODE 6 หลัก680116
กระทรวง 10 หลัก1041680116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเยีย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nayear
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.452241
Longitude
102.721271

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน