ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหัวบึง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010054
PERCODE 6 หลัก680081
กระทรวง 10 หลัก1041680081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวบึง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUABUENG
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0813805616
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.553413486
Longitude
102.752935588

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน