ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านอูบมุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010147
PERCODE 6 หลัก680477
กระทรวง 10 หลัก1041680477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอูบมุง
ชื่อ (อังกฤษ)Ubmung
หมู่ที่1
ถนนอูบมุง - อุดร
หมู่บ้าน
ตำบลอูบมุง
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042286934
อีเมล์แอดเดรสcu.sirikoung@gmail.com
เว็บไซต์-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680478
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1120946606
Longitude
102.593418625

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน