ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010159
PERCODE 6 หลัก680401
กระทรวง 10 หลัก1041680401
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ชื่อ (อังกฤษ)CHIANGWANGSANGLAN
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0941288991
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.642513
Longitude
102.816881

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน