ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองน้ำเค็ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010021
PERCODE 6 หลัก680117
กระทรวง 10 หลัก1041680117
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองน้ำเค็ม
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnamkhem
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042125596
อีเมล์แอดเดรส41010022@udn1.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4323045728
Longitude
102.691516859

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน