ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนเดื่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010064
PERCODE 6 หลัก680027
กระทรวง 10 หลัก1041680027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannondur school
หมู่ที่9
ถนนถนนอุดร - หนองแสง
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0857392552
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2675356252
Longitude
102.803223616

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน