ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านสร้างแป้น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010208
PERCODE 6 หลัก680396
กระทรวง 10 หลัก1041680396
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแป้น
ชื่อ (อังกฤษ)Ban SangPan School
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างแป้น
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41500
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042251524
อีเมล์แอดเดรส41010209@udn1.go.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5139293544
Longitude
102.933724523

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน