ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนสวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010166
PERCODE 6 หลัก680428
กระทรวง 10 หลัก1041680428
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวาง
ชื่อ (อังกฤษ)ฺBannonsawang
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsi_jitjaroen@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://data.bophttp://p-obec.info/web/?School_ID=1041680426
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6024826138
Longitude
103.089223487

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน