ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเซประชาอุทิศ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010082
PERCODE 6 หลัก680002
กระทรวง 10 หลัก1041680002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเซประชาอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)BANZAPRACHAUTID
หมู่ที่3
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956504064
อีเมล์แอดเดรสkoi2482@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3631630011
Longitude
102.824963411

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน