ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกล่าม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010120
PERCODE 6 หลัก680474
กระทรวง 10 หลัก1041680474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกล่าม
ชื่อ (อังกฤษ)khoklam
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส4101121@udn1.go.th
เว็บไซต์http://- เว็บไhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680475ซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0707642727
Longitude
102.623983026

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน