ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010135
PERCODE 6 หลัก680491
กระทรวง 10 หลัก1041680491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokkongnongwangyaoฺ
หมู่ที่4
ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
หมู่บ้าน
ตำบลหนองวัวซอ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสrassamee.kulsri@gemail.com
เว็บไซต์www.thaischool.im.th/anws
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.287864042
Longitude
102.610400512

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน