ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านกิ่วดงมะไฟ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010181
PERCODE 6 หลัก680412
กระทรวง 10 หลัก1041680412
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกิ่วดงมะไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankiewdongmafi
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0863178931
อีเมล์แอดเดรสcominter3@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680414&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.584281
Longitude
102.719796

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน