ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนยางโนนบ่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010003
PERCODE 6 หลัก680067
กระทรวง 10 หลัก1041680067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนยางโนนบ่อ
ชื่อ (อังกฤษ)bannonyangnonbor
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสระ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสKaminbowclon@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4890484911
Longitude
102.819605647

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน