ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010132
PERCODE 6 หลัก680497
กระทรวง 10 หลัก1041680497
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsangtonangchianpin 1
หมู่ที่5
ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0804593289
อีเมล์แอดเดรสAonoischool@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3012616
Longitude
102.6314465

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน