ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาทรายนาม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010174
PERCODE 6 หลัก680392
กระทรวง 10 หลัก1041680392
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทรายนาม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)bannasainamuang school
หมู่ที่7
ถนนนาทราย
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-180273
อีเมล์แอดเดรส41010175@udn1.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680398
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5505953028
Longitude
102.959961891

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน