ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010151
PERCODE 6 หลัก680371
กระทรวง 10 หลัก1041680371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokklang
หมู่ที่5
ถนนเพ็ญ-สร้างคอม
หมู่บ้าน
ตำบลโคกกลาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042278534
อีเมล์แอดเดรสdonjun.pon@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680374&page=info
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7280450507
Longitude
102.917346831

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน