ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาสีนวล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010150
PERCODE 6 หลัก680369
กระทรวง 10 หลัก1041680369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีนวล
ชื่อ (อังกฤษ)NASRINUAL
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกกลาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0883328388
อีเมล์แอดเดรสsurachiet4514@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680371
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7792278202
Longitude
102.946977314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน