ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010160
PERCODE 6 หลัก680402
กระทรวง 10 หลัก1041680402
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannadee
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6398379568
Longitude
102.801019311

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน