ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010039
PERCODE 6 หลัก680038
กระทรวง 10 หลัก1041680038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีเชียงใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)srichaingmai
หมู่ที่8
ถนน_
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์_
อีเมล์แอดเดรสkudlingngoschool@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680039
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3488347092
Longitude
102.736652945

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน