ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนหวาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010127
PERCODE 6 หลัก680484
กระทรวง 10 หลัก1041680484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonwai
หมู่ที่1
ถนนอุดร - กุดหมากไฟ
หมู่บ้าน
ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042298543
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1478770238
Longitude
102.577072607

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน