ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านแม่นนท์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010095
PERCODE 6 หลัก680093
กระทรวง 10 หลัก1041680093
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่นนท์
ชื่อ (อังกฤษ)manon
หมู่ที่2
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.24181
Longitude
102.896365

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน