ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงยางนารายณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010158
PERCODE 6 หลัก680435
กระทรวง 10 หลัก1041680435
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงยางนารายณ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANDOUNGYANGNARAI
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.852644
Longitude
102.898171

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน