ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเชียงดา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010218
PERCODE 6 หลัก680657
กระทรวง 10 หลัก1041680657
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงดา
ชื่อ (อังกฤษ)Banchiangda
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดา
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-145608
อีเมล์แอดเดรส41010219@udn1.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8612549319
Longitude
103.02599023

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน