ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010009
PERCODE 6 หลัก680047
กระทรวง 10 หลัก1041680047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ชื่อ (อังกฤษ)NIKOMSANGTONENGCHIENGPIN 5
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0650815719
อีเมล์แอดเดรสnasomboon@hotmail.co.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.342026
Longitude
102.632522

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน